O nás

Seznamte se s námi.


PhDr. Lucie Skalíková

Každý z nás se může v životě ocitnout v náročné situaci. Ať se jedná o dlouhodobé obtíže či reakci na aktuální stres, nabízím vám bezpečné prostředí, kde se můžeme společně zastavit, porozumět, jak vám myšlenky, chování a emoce ovlivňují každodenní život, přijmout sám sebe. Identifikovat, co vás brzdí v naplnění osobních cílů a přání. V terapii jsme s klientem partneři a vzájemný respektující vztah a pozitivní přístup je základem mé práce.  Společně pracujeme na řešení problému a získávání nový dovedností např. komunikačních, vyjednávacích, řešení konfliktů. 

Jako klinický psycholog jsem pracovala v předních zdravotnických zařízeních, kde jsem získala výborné znalosti v oblasti lidského chování, psychologie osobnosti, emocí a mezilidských vztahů. Celý svůj profesní život se věnuji také práci s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Tato práce je mimořádně pestrá a pro mě radostná a smysluplná. Děti velmi citlivě reagují na nerovnováhu v jejich životě, ale také na pozitivní změny v jejich světě. V rámci koučinku se věnuji  rozvoji lidí, kteří se snaží stále posouvat svoji výkonnost, pracovní nebo sportovní. Pracovala jsem s profesionálními sportovci, ale ráda pracuji i s výkonnostními sportovci či s dětmi a mládeží, kteří svoji sportovní kariéru mají teprve před sebou.

Přesto, že jsem prošla výcviky různých psychologických škola a směrů, nedržím se striktně jednoho přístupu. Zastávám názor, že řada způsobů a metod je správných a že je důležité mít hlavně cit pro situaci. Jsem také akreditovaný dopravní psycholog. Od roku 2018 jsem soudním znalcem v oboru psychologie se specializací Psychologie dětí, mládeže a dospělých.

Mgr. Petr Hrdina

Psychoterapii vidím jako spolupráci mezi mnou a mými klienty. Nabízím jim podporu a bezpečný prostor, kde mohou zkoumat svou minulost i přítomnost. S klienty spolupracuji na tom, abychom prozkoumali nové způsoby, jak se vypořádat s životními denními výzvami a stresory.

Mým cílem je pomoci klientům získat vhled do jejich myšlenek, pocitů, vzorců chování a vztahů a díky tomu žít spokojenější a radostnější život.

Při své práci využívám nástroje z různých přístupů. Od na klienta zaměřeného psychodynamického přístupu, až po přístup zaměřený na řešení. Mám zkušenosti s klienty, kteří se potýkají se závislostmi, tak i s těmi, kteří jsou součástí jejich života.

Ať už chcete ve svém životě něco měnit, nebo řešit stávající problémy, nemusíte na to být sami. Pojďme společně pracovat na zlepšení vašeho zvládání stresu, dovedností zvládání stresu, vztahů a celkového duševního zdraví.