Služby

Co spolu můžeme řešit

Poskytujeme psychoterapii a poradenství tak, aby vám pomohly fungovat lépe v měnícím se světě. Pracovat efektivněji v práci a stát se šťastnějším ve vašich vztazích.

Naším cílem je, aby byl celý proces pro vás jednoduchý, bezpečný a užitečný

Společně můžeme pracovat buď osobně nebo online

Emoční problémy

Úzkosti

Deprese

Strachy, fobie

Psychosomatické obtíže, poruchy spánku

Krize a změny

Osobní krize

Syndrom vyhoření

Truchlení, ztráta, nemoc

Náročné životní situace

Vztahy a rodina

Rodinné problémy

Vztahy

Rozchody a rozvody

Děti – výchova, škola

Závislosti

Alkohol a drogy

Workoholismus

Gamblerství

Léky


Konzultace probíhají většinou jednou za týden nebo jednou za čtrnáct dní. V některých případech je možné se domluvit na kratším intervalu.

Vstupní konzultace využijeme k tomu, abychom se poznali a seznámili blíže s čím přicházíte. Domluvíme se na způsobu spolupráce a odpovíme vám na případné otázky.

Zakládáme si na důvěře a proto považujeme veškeré informace za důvěrné a nikomu je nesdělujeme. Naši práci pravidelně podrobujeme supervizi.

Ve své práci se řídíme etickými kodexy asociací, jejichž jsme členy. Oba jsme členové České asociace pro psychoterapii (ČAP). Lucie je členkou Asociace klinických psychologů, Českomoravské psychologické společnosti a České asociace pro psychoterapii.